Bộ vận động khối cầu kết hợp ống chui

115,000,000VNĐ

kích thước: 6400x4100x2600 mm